TID FOR JULESHOWPERIODE PÅ BLOKKHAUGEN

Tid for årets juleshow! Fra og med 4. desember går alle timene frem mot jul til arbeid med juleshowet. I ekte Olweus-ånd er TRIVSEL OG SAMARBEID overordnet mål for hele skolen vår i denne perioden.

Endret timeplan:
I desember varer skoledagen for alle elevene fra kl. 09.15 – 13.45 hver dag fra 4.desember. Uke 49 -50. 

Uke 51: Mandag generalprøve for 7.trinn i skoletiden, tirsdag og onsdag blir kveldsforestillinger og torsdag blir rydding i vanlig skoletid og juleavslutning.

Litt om opplegget:
Alle klassene på skolen skal ha sitt eget klasseinnslag, og alle som vil, er innom scenen i løpet av forestillingen. Dette planlegges i hver enkelt klasse. I tillegg kan elevene velge ulike andre aktiviteter og oppgaver, som lyd/ lys, rigging av scene, drama, dans, musikk, media, kostymer, kantine og alternativ undervisning.

Vi har forestillinger tirsdag 19/12 og onsdag 20/12 om kvelden. Det er obligatorisk oppmøte for elevene disse kveldene, og de avspaserer derfor 12.februar. Foresatte vil få invitasjon til forestillingen på kveldstid. Der det vil kunne betales med vipps.

Alle ansatte på skolen gleder seg stort til å komme i gang, og det håper vi dere gjør også. Vi forventer at alle er positive, klare og forberedte på at det ligger mye samarbeid og øving bak et vellykket show som vi alle kan være stolte over.

VI GLEDER OSS ALLE SAMMEN TIL SHOWET.