Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Botreningssenteret (BTS) er et oppfølgingstiltak for personer med rusrelaterte utfordringer. Botreningssenteret er delt i tre avdelinger, avd. Gyldenpris, avd. Stubsgate og avd. Kringsjåveien.

Tiltaket har 3 avdelinger. Avd. Gyldenpris er en rehabiliteringsavdeling med gjennomgangsboliger. Avd. Stubsgate og avd. Kringsjåveien er permanente boliger.

Avdeling Gyldenpris

Bemannet mandag-fredag kl. 08.00-21.30 og helg kl. 12.00-20.00
Telefon: 53 03 36 30

Målgruppe:

Rusavhengige over 18 år som har rusfrihet som personlig målsetting og som har ønske og vilje til et forpliktende samarbeid med de ansatte

Målsetting:

Flytte videre til ordinær kommunal bolig og ta ansvar for sitt eget liv

Avdeling Gyldenpris tilbyr:

  • 16 gjennomgangsleiligheter med husleiekontrakt og selvstendig husholdning
  • Botid etter behov
  • Individuell oppfølging fra ansatte med sosialfaglig kompetanse og lang erfaring
  • Fellesskap og aktiviteter sammen med andre
  • Mulighet for økt selvstendighet og bedre livskvalitet, gjennom å jobbe med fysisk og psykisk helse, rusmestring, sosial trening, arbeid og aktivitet, nettverk, økonomi, kosthold og ernæring, trening, osv.
  • Samarbeid med andre relevante aktører
  • Oppfølging i minimum 1 år etter videreflytting til ordinær kommunal bolig
  • Mulighet for oppfølging av personer utenfor tiltaket uten botid på Gyldenpris
Innsøkning:

Potensielle søkere må delta på en informasjonssamtale før innsøkning.

NAV Sosialtjeneste er innsøkende instans. Søknad om kommunal bolig og sosialrapport sendes BTS og Boligetaten.

Søknad tas opp i Inntaksteam bestående av BTS, Etat for Boligforvaltning, Boligetaten, NAV Årstad

Avdeling Stubsgate

Bemannet mandag - fredag kl. 08.00 - 15.00
Telefon: 55 56 93 75

5 samlokaliserte boliger for kvinner. 

Samarbeidspartnere blir orientert når det er ledig leilighet og opplyst om søkeprosessen.

Avdeling Kringsjåveien

Bemannet mandag, tirsdag, fredag kl. 08.00 - 15.00,
onsdag, torsdag kl. 08.00 - 21.00 og helg kl. 12.00 - 20.00.
Telefon: 55 56 93 79

8 samlokaliserte boliger for personer med ROP-lidelser. 

Samarbeidspartnere blir orientert når det er ledig leilighet og opplyst om søkeprosessen.