Uteområde i Breimyra
Uteområde i Breimyra

Om oss

Avlastningsboligen er et tilbud for å avlaste pårørende som har barn med spesielle behov boende hjemme.

Nøkkelinformasjon:

  • Barn i alderen 0 – 18 år med ulike utviklingshemninger.
  • Heldøgns omsorgs- og oppveksttilbud.
  • Avlasting fra 18 døgn i halvåret og oppover.
  • 8 plasser.

Kort om hverdagen i avlastningsboligen
Breimyra avlastning er et heldøgnstilbud til barn og ungdom med forskjellige funksjonsnedsettelser. Vårt hovedmål er å være et trygt og godt avlastningstilbud til foreldre, hvor brukernes behov og interesser er i fokus.

Vi ønsker å bidra til å utvikle barna og ungdommenes selvstendighet og ferdigheter, særlig når det gjelder dagliglivets aktiviteter og kommunikasjon. I dette arbeidet er bruk av dagsplan sentralt for å skape forutsigbarhet og struktur på den enkeltes hverdag. 

Breimyra avlastning holder til i et eget hus på Flaktveit i Åsane. Boligen er delt i 2 etasjer, med soverom, bad, kjøkken, stue og fellesområder i begge etasjer.

Boligen ligger fint til med en stor hage, og med nærhet til skog og idrettsplass. Det er også flere lekeplasser i umiddelbar nærhet. 

Kompetanse
Det er en sammensatt personalgruppe med ulik fagkompetanse, og vi er i alt ca. 30 årsverk. 

Personalgruppen har god kompetanse på utfordrende atferd og det blir satset på rett kompetanse til brukergruppen.

Vi jobber tverrfaglig med foreldrene, barnehagen, skole og spesialisthelsetjenesten. 

Antall døgn man får plass i en avlastningsbolig avgjøres av forvaltningsenheten. 

Avlastningen tilrettelegges i samarbeid med pårørende. Det er foreldrene selv som må søke om avlastning. 

Søknadsskjema finner du her:
Bergen kommune - Søknad om pleie- og omsorgstjenester