Bilde fra åpningen av Jubileumsstien med byråd og BME sin forvaltningsavdeling.
Bilde: Veronica Ljosheim

Forvaltningsavdelingen

Forvaltningsavdelingen forvalter alt innenfor Bymiljøetatens ansvarsområder, inkludert kommunale veier, parker, byrom, frilufts- og friområder, Bergens byfjell, vassdrag og vilt.

Videre har avdelingen hovedansvar for etatens anskaffelser og generelle juridiske tjenester. Avdelingen saksbehandler også søknader om midlertidig bruk av vei (grave- og arbeidsvarsling).

Fisketorget 

Forvaltningsavdelingen har et særskilt ansvar for kontraktsoppfølging og forvaltning på Fisketorget.

Organisering av avdelingen

Forvaltningsavdelingen har nærmere 50 ansatte og er inndelt i tre seksjoner:

  • Natur- og miljøforvaltning
  • Veiforvaltning
  • Juridisk seksjon

I tillegg består avdelingen av to faggrupper:

  • Sikring og varsling (gravesøknader og arbeidsvarsling)
  • Byromsforvaltning