Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Om Bymiljøetaten

Grunnet nye innstramminger i koronatiltak vil Bymiljøetatens kundesenter i Autogården holde stengt fra og med torsdag 29. oktober og inntil videre.

Plan- og utredningsavdelingen

Plan- og utredningsavdelingen har ansvar for Bymiljøetatens overordnete, faglige utredningsarbeid.

Park- og veidriftsavdelingen

Park- og veidriftsavdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av sentrale byrom og det kommunale veinettet.

Forvaltningsavdelingen

Forvaltningsavdelingen forvalter alt innenfor Bymiljøetatens ansvarsområder, inkludert kommunale veier, parker, byrom, frilufts- og friområder, Bergens byfjell, vassdrag og vilt.

Gjennomføringsavdelingen

Gjennomføringsavdelingen bygger offentlige byrom, parker, gang- og sykkelveier, snarveier, turstier, kommunale veier og gjennomfører trafikksikringstiltak.

Parkeringsavdelingen

Avdeling for parkering har ansvar for å bidra til trafikksikkerhet, fremkommelighet, tilgjengelighet og et godt miljø på det offentlige veinettet i hele Bergen kommune.

Sykkel og mobilitet

Kontor for sykkel og mobilitet arbeider blant annet med å etablere nullutslippssoner i Bergen sentrum, etablere mobilitetspunkt i sentrum og med å etablere flere sykkelveier.

Renovasjon

Kontor for renovasjon har ansvar for å følge opp BIR (Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap).

Strategi- og utviklingsavdelingen

Avdeling for strategi og utvikling har ansvar for strategi, organisasjonsutvikling og kommunikasjon.

HR og service

Avdeling for HR og service arbeider med rekruttering, personaloppfølging, personalarkiv, sykefraværsoppfølging, HMS, personalpolitikk og andre personalrelaterte oppgaver.