Gå tilbake til:
Du er her:
Festplassen og Lille Lungegårdsvann
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Om Bymiljøetaten

I tråd med forsterkede smitteverntiltak i Bergen vil Bymiljøetatens kundesenter være stengt fra og med 8. februar og inntil videre. Telefoner besvares som normalt mellom klokken 0800 og 1500.

Bymiljøetaten har et bredt spekter av oppgaver og kompetanse, blant annet innenfor naturforvaltning, byutvikling, park, vei, sykkel, mobilitet, parkering, renovasjon og forvaltning av deponier.

Vi fremforhandler og gjennomfører utbyggingsavtaler, og bygger offentlig infrastruktur som veger, byrom, fortau, lekeplasser og torg. Vi har også ansvar for å forvalte, drifte og vedlikeholde kommunale parker, veier, byrom, friområder og kommuneskog, og overvåker parkeringsbestemmelsene på offentlig veg- og gategrunn. Til etaten ligger drift og vedlikehold av Fisketorget.

Meld inn feil og mangler på veg, vann, avløp og miljø ved å kontakte Vaktsentralen.

Organisasjonskart 

Pressehenvendelser til Bymiljøetaten

For pressehenvendelser, ring Bymiljøetatens pressetelefon på tlf. 40811672.