Gå tilbake til:
Du er her:
Festplassen og Lille Lungegårdsvann
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Om Bymiljøetaten

Kundesenteret vårt har i lengre tid vært stengt grunnet koronarestriksjoner, men 7. juni åpnet vi igjen og er tilgjengelig for besøkende mellom kl. 08 og 14. NB! Vi er stengt 9. juni fra kl. 12–15.

Bymiljøetaten har et bredt spekter av oppgaver og kompetanse, blant annet innenfor naturforvaltning, byutvikling, park, vei, sykkel, mobilitet, parkering, renovasjon og forvaltning av deponier.

Vi fremforhandler og gjennomfører utbyggingsavtaler, og bygger offentlig infrastruktur som veger, byrom, fortau, lekeplasser og torg. Vi har også ansvar for å forvalte, drifte og vedlikeholde kommunale parker, veier, byrom, friområder og kommuneskog, og overvåker parkeringsbestemmelsene på offentlig veg- og gategrunn. Til etaten ligger drift og vedlikehold av Fisketorget.

Meld inn feil og mangler på veg, vann, avløp og miljø ved å kontakte Vaktsentralen.

Organisasjonskart 

Pressehenvendelser til Bymiljøetaten

For pressehenvendelser, ring Bymiljøetatens pressetelefon på tlf. 40811672.