Bossnedkast på Holbergsallmenningen
Bilde: BIR AS

Renovasjon

Kontor for renovasjon har ansvar for å følge opp BIR (Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap).

Det innebærer å bistå BIR med prosjekter, som utbyggingen av bossnettet i sentrum og andre steder, utviklingen av det fleksible renovasjonsgebyret, renovasjonsteknisk veileder og nye avfallsløsninger i fortettings- og transformasjonsområder.

Bergen kommune eier 80 prosent av aksjene i BIR.

Bergen har en ambisjon om å bli Norges grønneste storby. Fremtidsrettet og velfungerende renovasjon er viktig for å kunne nå dette.