Gå tilbake til:
Du er her:

Hjertesone - tryggere skolevei

Damsgård skole ønsker at flest mulig av elevene går eller sykler til skolen. Sammen med FAU har skolen satt seg som mål å ha minst mulig biltrafikk til og fra skolen.

Arbeidet med hjertesoneprosjektet i bergensskolen startet i 2017, og innen utgangen av 2019 skal alle alle barneskoler i Bergen ha en hjertesone og en egen trafikksikkerhetsplan.

Målet med Hjertesone er å få flere barn til å sykle og gå til skolen, noe som gir sikrere skolevei, bedre helse og miljø.

Det ligger godt til rette for en hjertesone ved Damsgård skole. Rundt skolen er det godt tilrettelagt med fotgjengerfelt, fortau og gangveier, og den generelle belysningen er god.

De fleste elevene har trygg nok skolevei til å kunne gå eller sykle. 

 Skolens hjertesone og trafikksikkerhetsplan er utarbeidet i samråd med FAU,  elevrådsstyret og Trygg trafikk. Vårt mål er å begrense foreldrekjøring, slik at det ikke blir unødvendig mange biler ved inngangene til skolens område, spesielt om morgenen ved skolestart.

Nå er hjertesoneskiltet på plass ved Damsgård skole, men vi har ikke kunnet ha en stor åpning av hjertesonen pga smittevern.