Gå tilbake til:
Du er her:

Skolehelsetjenesten ved Damsgård skole

Skolehelsetjenesten arbeider for å fremme elevenes helse. Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud hvor elever og foreldre kan ta kontakt ved behov.

Helsesykepleier Benedikte Gimmingsrud er til stede på Damsgård skole

 mandag til fredag kl. 08.00-15.00

Skolelege Bodil Håheim er til stede annenhver torsdag – ulik uke.

Skolehelsetjenesten arbeider for å fremme elevenes helse. Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud hvor elever og foreldre kan ta kontakt ved behov.

Skolehelsetjenesten tilbyr faste helsekontroller og undervisning i forskjellige helsetema på ulike klassetrinn. Det blir vaksinert etter det anbefalte vaksinasjonsprogrammet. 

Direkte telefonnummer til skolehelsetjenesten er :

53 03 48 06

e-post kan sendes til :

Laksevåg.helsestasjon@bergen.kommune.no

Eller send en innbyggerdialog i Helsenorge.no

 

Annen informasjon om skolehelsetjenesten:

Bergen kommune - Skolehelsetjeneste

Helsenorge – din helse på nett - helsenorge.no