Gå tilbake til:
Du er her:

Siste nytt

Innskriving 1.trinn 2021/2022

Her kan du som foresatt til skolestarter høsten 2021 finne viktig informasjon.

Hjertesone - tryggere skolevei

Damsgård skole ønsker at flest mulig av elevene går eller sykler til skolen. Sammen med FAU har skolen satt seg som mål å ha minst mulig biltrafikk til og fra skolen.

Aktiv i Bergen Vest

Her finner dere en oversikt over gode aktivitetstilbud. Det er noen aktivitetstilbud som og foregår i høstferien.

Mobbeombudet i Vestland

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø.

Her kommer tilbud om ferieaktiviteter for barn i Laksevåg

Sommerferien nærmer seg , og det vil også i år bli satt opp diverse kurs og aktiviteter for barn og unge i Fyllingsdalen og Laksevåg.

17. mai på Damsgård skole

Alle førsteklassinger høst 2020 er invitert til digital 17. mai feiring i regi av FAU på Damsgård skole.