Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Siste nytt

Velkommen til skolestart!

Vi ønsker alle elever velkommen til skolestart mandag 16. august. 2., 3. og 4. trinn starter kl. 08.30. 1., 5., 6. og 7. trinn starter kl. 11.30. Elevene møter på skoleplassen første skoledag.

Damsgård SFO - telefonnumre, gjenglemt tøy, mat med mer

Vi gleder oss til varierte, fine augustdager på SFO.

AKTIVITETER I NÆROMRÅDET RUNDT DAMSGÅRD SKOLE

Skole- og nærmiljøgruppen i FAU på Damsgård skole har laget en oversikt over fritidstilbudet i skolens nærområde. Vi håper den kan være til hjelp, særlig for nye elever/foresatte ved skolestart

Innskriving 1.trinn 2021/2022

Her kan du som foresatt til skolestarter høsten 2021 finne viktig informasjon.

Hjertesone - tryggere skolevei

Damsgård skole ønsker at flest mulig av elevene går eller sykler til skolen. Sammen med FAU har skolen satt seg som mål å ha minst mulig biltrafikk til og fra skolen.

Aktiv i Bergen Vest

Her finner dere en oversikt over gode aktivitetstilbud. Det er noen aktivitetstilbud som og foregår i høstferien.

Mobbeombudet i Vestland

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø.