Skolestartere - 2023-2024 - SFO

Søknad om plass i Sfo.

Nå er søknadsportalen i Vigilo åpnet for elevene som skal begynne i 1. trinn til høsten. Mer informasjon finner du  her:

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/barnehage-og-skole/grunnskole/skolefritidsordning/skolefritidsordning-sfo

Velkommen til oss.