Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Besøksadresse:
Bredalsmarken 17
Vis større kart
Åpningstid: 08:00 - 15:30
Mer kontaktinfo

Om oss

Etat for inkludering har ansvaret for koordinering av tjenester til nyankomne flyktninger og innvandrere som kommer til Bergen kommune.

Til etaten ligger følgende resultatenheter:
Introduksjonssenter for flyktninger har ansvaret for bosetting og introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger.

Tolketjenesten leverer tolketjenester til innbyggere som har behov for tolk når de skal motta kommunale tjenester. Tolketjenesten tar også oppdrag utenfor Bergen kommune.

Nygård skole gir norskopplæring til voksne innvandrere og eksamensrettet grunnskole for voksne.

Les mer om oss

Innbyggerhjelp