Arbeidspraksis er en viktig del av introduksjonsprogrammet, og bidrar til at flyktninger kvalifiserer seg til jobb i Norge. Introduksjonssenteret for flyktninger har egne jobbveiledere som samarbeider tett med næringslivet om å tilby arbeidspraksis 2–5 dager per uke. 

Vi søker kontinuerlig etter nye bedrifter å samarbeide med. Er din bedrift interessert i å høre mer? Fyll ut skjema og en av våre jobbveiledere vil ta kontakt med dere innen tre dager for å avklare hvilke kandidater som kan være en god match for dere. 

Vi tilbyr 

  • Et stort utvalg av kandidater med bred kompetanse
  • En dedikert jobbveileder med direktenummer, tilgjengelig for arbeidsgiver
  • Rask tilbakemelding

Her finner du skjema

Hva er arbeidspraksis? 

Arbeidspraksis er en midlertidig ordning der en person får muligheten til å jobbe i en bedrift eller organisasjon for å få praktisk erfaring og innsikt i arbeidslivet. Ordningen er kostnadsfri for arbeidsgiveren i praksisperioden.

 Ved å tilby arbeidspraksis til flyktninger, får dere ikke bare tilgang til et unikt og mangfoldig talentpool, men dere bidrar også til samfunnsansvar og inkludering. Dette er en bærekraftig form for rekruttering, og noe som støtter lokalmiljøet. Samtidig får deltakerne verdifull arbeidserfaring, innsikt i det norske arbeidslivet og muligheten til å utvikle sine ferdigheter. Samlet sett er arbeidspraksis en investering i både din bedrifts fremtid og samfunnet som helhet.

Hvor mange dager per uke?

Vanligvis kombinerer deltakerne 2–3 dager arbeidstrening med 2–3 dager norskopplæring. Dette kan tilpasses basert på deltakerens og arbeidsgiverens behov.

Hvor lenge varer en arbeidstrening?

Varigheten varierer, men det er ønskelig at arbeidstreningen varer i 3–4 måneder. Ved ønske fra begge parter kan perioden forlenges.

Hva forplikter bedriften seg til? 

Bedriften forplikter seg til å inkludere deltakeren både faglig og sosialt, samt å stille med en kontaktperson, enten daglig leder eller en vanlig ansatt. Våre jobbveiledere følger opp underveis i arbeidstreningen, og oppfølgingens hyppighet og form avtales etter behov. 

Hva skjer hvis bedriften ønsker å avslutte samarbeidet?

Arbeidstrening avsluttes, og jobbveileder følger opp kandidaten videre. 

Skal vi lønne deltaker?

Nei, deltakere mottar introduksjonsstønad fra Bergen kommune når de deltar i introduksjonsprogrammet.

Hva skjer ved slutten av perioden?

Jobbveileder kontakter bedriften for en sluttevaluering. Det er ønskelig at deltakeren får en attest/referanse til hjelp ved fremtidig jobbsøk. Hvis bedriften ønsker å ansette kandidaten, kan Introduksjonssenteret for flyktninger samarbeide med NAV for rask avklaring om mulige arbeidsgivertilskudd, som lønnstilskudd. 

Hvis din bedrift er interessert i å bidra, fyll ut skjemaet, så vil en av våre jobbveiledere ta kontakt med deg innen tre dager for å avklare videre detaljer.

Du kan også ta direkte kontakt med en av våre jobbveiledere:

Gidske Therese Stark
Telefon: 408 07 357
E-post: Gidske.Stark@bergen.kommune.no

Christine Mowinckel Reksten
Telefon: 
E-post: Christine.Reksten@bergen.kommune.no

Skjema for registrering av praksisplass / arbeidstreningsbedrift