Om Etat for skole

Etat for skole er skoleeier for kommunale skoler i Bergen, vi har ansvar for drift og oppfølging. Vi bidrar med veiledning, rådgivning, kvalitetsutvikling, kompetanseheving og fagutvikling.

Vår organisering

Etat for skole er en del av Byrådsavdeling for barnehage og skole (BBS) og har ansvar for 82 kommunale grunnskoler, inklusiv Hålandsdalen leirskole, fordelt på fire byområder. Hvert av byområdene ledes av en områdeleder, som er rektor sin nærmeste leder i tillegg til å representere skoleeier i sitt byområde.

Etat for skole er fordelt på to avdelinger, Avdeling for forvaltning og administrasjon og Avdeling for kvalitetsutvikling. 
Våre ansatte består av jurister, pedagoger, fag-, økonomi- og personalrådgivere, samt administrativ stab.

Våre ansvarsområder

Etat for skole har ansvar for skoleutvikling og implementerer politiske vedtak, drifter skolenes fagsystem og sørger for kompetanseutvikling av ansatte på skolene, i henhold til lover og forskrifter. Vi bistår skolene med juridisk veiledning, rådgiving innen forvaltning, drift, personal og økonomi. Etatens rådgivere på migrasjonsfeltet gir kompetanseheving og rådgivning til alle våre skoler.

Vil du jobbe hos oss?

Ønsker du å bidra til å styrke kvaliteten i skolene? Ansatte i Etat for skole har bred og variert bakgrunn, med skolefag, økonomi- og administrasjonsfag.  Vi lyser ut ledige stillinger på Finn.no