Gå tilbake til:
Du er her:
Bildet viser elev som setter sammen bokstavbrikker.
Illustrasjonsfoto.
Bilde: Nina Johnsen

Om Etat for spesialpedagogiske tjenester

Etaten organiserer spesialpedagogiske tjenester til barn, unge og voksne i kommunen. Vår visjon er å bidra til økt inkludering for alle barn og elever i Bergen kommune.

Vår organisering

Etat for spesialpedagogiske tjenester er en del av Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett (BBSI), og har åtte underliggende enheter: Bergen kompetansesenter for læringsmiljø (BKL)
Bergen voksenopplæring
Syns- og audiopedagogisk tjeneste (SAPT)
Tveiterås skole
Pedagogisk-psykologisk senter (PPS) i hver av de fire byområdene

Etatens stab består av en områdeleder som alle enhetsledere rapporterer til, tre rådgivere med fordelt ansvar for barnehagefeltet, skolefeltet og koordinering av kompetanseløftet, samt en konsulent. I tillegg har etaten tilknyttet økonomi- og personalrådgivere og en jurist.

Våre ansvarsområder

Etaten har ansvar for å drifte og utvikle spesialpedagogiske tjenester i samarbeid med Etat for skole og Etat for barnehage. Etaten har også et hovedansvar for å implementere sentrale og lokale politiske vedtak på feltet. Vi arbeider kontinuerlig med kompetanseutvikling og kvalitetsutvikling av tjenester og forvaltning på det spesialpedagogiske feltet.

Etaten samarbeider med andre etater og byrådsavdelinger i tverrfaglige prosjekter.

Vil du jobbe hos oss?

Ønsker du å jobbe med barn, elever eller voksne med spesielle behov? Ansatte i Etat for spesialpedagogiske tjenester har bred og variert bakgrunn, og høy kompetanse på det spesialpedagogiske feltet. Vi lyser ut ledige stillinger på Finn.no