Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Fantoft omsorgssenter er et kommunalt senter med sykehjem, omsorgsboliger og bokollektiv for yngre funksjonshemmede.

Beliggenhet

Omsorgssenteret ligger på tidligere Fantoft gård, like ved studentbyen. Nærmeste nabo er studentsamskipnaden sin barnehage. Bybanen har stopp like i nærheten. Vi har lett tilgjengelige turområder rundt bygningene.

Bygningen

Fantoft omsorgssenter ble åpnet i mai 2004 og består av:

  • Sykehjem med 60 plasser fordelt på tre hus. Husene er knyttet sammen med en innebygget korridor. Hvert hus har to etasjer

  • Bokollektiv for yngre funksjonshemmede med åtte leiligheter. Bokollektivet ligger i et eget hus på bakkeplan, og fellesarealer knytter leilighetene sammen

  • 40 Omsorg Pluss-boliger fordelt på tre bygninger som er knyttet sammen slik at en kan gå mellom byggene uten å gå ut.

  • Ved innkjørselen til senteret ligger ”Stille rom”. Det vakre vesle bygget er en del av en gammel løe som stod på gården.

Dagtilbud og sosiale aktiviteter 

De som bor i Omsorg Plussboligene kan abonnere på middag som blir servert i fellesarealet. Beboere som har spesielle behov, får tilbud om felles frokost. Hver ettermiddag har beboerne tilbud om en sosial samling med kaffe og litt å bite i. Høst og vår er det tilbud om utflukter og fester. Sykehjemmet har ansatt egen aktivitets- / kulturkoordinator som organiserer forskjellige aktiviteter. I sykehjemmet foregår det meste av sosiale aktiviteter i bogruppene. Det kan være avislesing, spill, baking, musikk, trimsykkel og lignende. Tilbud om konserter, andakt, trim og bingo er felles for alle beboerne.

Kompetanse og satsingsområder

Fantoft omsorgssenter arbeider aktivt for at de ansatte skal øke sin kompetanse. Assistenter blir oppfordret til å delta på Bergen kommune sitt opplæringstilbud. Vi vektlegger spesielt å øke kompetansen innenfor demensomsorg, geriatri og lindrende behandling.