RSS

Siste nytt

Skolestart skoleåret 2023/2024

Første skoledag for elevene er torsdag 17. august 2023. 8. trinn møter klokken 08.30. 9. og 10. trinn møter klokken 11.30.

Mobbeombodet i Vestland

Mobbeomboda jobbar for at barn og elevar skal ha det trygt og godt. Dei kjenner rettane til barn og unge, og kan fortelje korleis du går fram om eit barn ikkje har det bra. Alle kan ta kontakt.

Gjennomføring av elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen skoleåret 2022-2023

Elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen vil bli gjennomført i november og desember 2022.

Aktivitetstilbud for elevene ved Gimle oppveksttun - skole

Har du lyst til å finne på noe på dagtid fram til lærerstreiken er over og du kan gå på skolen igjen?