RSS

Siste nytt

Innsøking videregående skole 2024/2025

Her følger PowerPoint fra det digitale informasjonsmøte som ble avholdt onsdag 14.02.2024.

Skolestart skoleåret 2023/2024

Første skoledag for elevene er torsdag 17. august 2023. 8. trinn møter klokken 08.30. 9. og 10. trinn møter klokken 11.30.

Mobbeombodet i Vestland

Mobbeomboda jobbar for at barn og elevar skal ha det trygt og godt. Dei kjenner rettane til barn og unge, og kan fortelje korleis du går fram om eit barn ikkje har det bra. Alle kan ta kontakt.