RSS

Siste nytt

Informasjonsmøte for nye 8. trinn

Gimle oppveksttun - skole inviterer til informasjonsmøte for foresatte til elever som skal begynne i 8. klasse på Gimle høsten 2024.

Mobbeombodet i Vestland

Mobbeomboda jobbar for at barn og elevar skal ha det trygt og godt. Dei kjenner rettane til barn og unge, og kan fortelje korleis du går fram om eit barn ikkje har det bra. Alle kan ta kontakt.