Skolehelsetjenesten på Gimle skole 2023-2024

Skolehelsetjenesten har som mål å fremme elevenes psykiske og fysiske helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold og å forebygge sykdom og skade.

Helsesykepleier Unni Ytreland Nedrebø er til stede på Gimle hver tirsdag, onsdag og torsdag.

Kontakt

unni.nedrebo@bergen.kommune.no telefon: 55 56 22 27 / 408 10 042

Helsesykepleier Silje Holm Johannessen er til stede mandag i ulike uker, og hver tirsdag, onsdag og fredag.

Kontakt

siljeholm.johannessen@bergen.kommune.no telefon: 55 56 22 27 / 409 14 289 

Tjenesten har et friskfokus, og ser like mye etter sterke sider hos eleven som etter risikofaktorer, utfordringer og sykdom. Samarbeid med skolens personale er sentralt. For å identifisere og løse de helsemessige utfordringene omkring elevene, kan et tverrfaglig samarbeid med det øvrige hjelpeapparatet være nødvendig. 

Skolehelsetjenesten har lovpålagt taushetsplikt. 

Tilbudet er gratis og det er mulig å henvende seg uten avtale eller henvisning. 

 

 

Nyttige nettsider

Lavterskel tilbud i Bergen

Anbefalte nettsider til ungdom og foreldre