Gjennomføring av elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen skoleåret 2022-2023

Elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen vil bli gjennomført i november og desember 2022.

Årets elevundersøkelsen vil bli gjennomført i på skolen i skoletiden.

Foreldre vil få melding med informasjon om pålogging ifb. foreldreundersøkelsen. 

Se vedlegg for informasjon på ønsket språk

Informasjon om elevundersøkelsen til foreldre: 

Informasjon til elever: 

Informasjon til foreldre om foreldreundersøkelsen:

Med vennlig hilsen

Gimle oppveksttun skole