Gå tilbake til:
Du er her:
Vennskap
Vennskap
Bilde: Lene Thormodsen

Rutiner for håndtering av barns rett til et trygt og godt skolemiljø

Ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ved Haukedalen skole ikke har et trygt og godt skolemiljø, er det viktig at skolen får beskjed.

Snakk med læreren til barnet ditt om du er bekymret. Dersom det ikke er ditt barn du er bekymret for, kan du ta kontakt med avdelingslederne ved skolen. 

Bodil Stene Strømsnes avdelingsleder 1.-4.trinn: 

Tlf: 53036752

Mail: bodilstene.stromsnes@bergen.kommune.no

Lene Molvik Thormodsen avdelingsleder 5.-7.trinn: 

Tlf: 53036750

Mail: lene.thormodsen@bergen.kommune.no

Monica Atterås avdelingsleder SFO: 

Tlf: 53036754

Mail: monica.atteras@bergen.kommune.no

 

Når noen melder en bekymring, skjer følgende: 

  1. Det opprettes et varsel i tråd med opplæringsloven §9A. Videre varsles foresatte, dersom bekymringen blir meldt av andre enn foresatte selv. 

  2. Kontaktlærer i samarbeid med trinnteamet setter i gang undersøkelser i saken. 

  3. Elevens stemme vil være av særlig betydning gjennom hele prosessen.

  4. Etter undersøkelsesperioden blir funnene presentert for foresatte og det blir tatt stilling til om det skal opprettes en aktivitetsplan i tråd med kapittel 9A i opplæringsloven. 

  5. Dersom det opprettes aktivitetsplan, blir denne evaluert i samråd med foresatte og elev, etter et på forhånd avtalt tidsrom.  Det blir da tatt stilling til om planen skal videreføres evt. med nye tiltak eller om den skal avsluttes.