Gå tilbake til:
Du er her:
Helsesykepleier
Helsesykepleier

Skolehelsetjenesten ved Haukedalen skole

Skolehelsetjenesten er en del av Barne- og familietjenesten i Bergen Kommune. Tjenesten er et lavterskeltilbud og vi oppfordrer barn og foreldre til å ta kontakt ved behov.

Skolehelsetjenesten arbeider for å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge sykdom og skader.

Helsesykepleier er sykepleier med videreutdanning innen helsefremmende og forebyggende arbeid. Vi er trygge voksne som har mye erfaring med å snakke med barn, ungdommer og deres foreldre.

Vi tilbyr enkeltsamtaler og gir råd og veiledning. Vi har faste helsekonsultasjoner og tilbyr vaksinasjon etter barnevaksinasjonsprogrammet. Vi underviser også i forskjellige helsetema på de ulike klassetrinnene.

Man kan ta kontakt med helsesykepleier hvis man ønsker en samtale. Eksempler på aktuelle tema i samtaler kan være trivsel på skolen/hjemme, kosthold, aktivitet, søvn, vekst, pubertet, vaksinasjon, syn, hørsel, mobbing, sorg, rus, identitet, triste tanker, stress, angst, mm.

Helsesykepleier Randi Bengtson Skauge er på skolen mandag, onsdag og torsdag. Hennes telefonnummer er 40803848/53036763. Helsesykepleier Maria K. Stokka er på skolen onsdager og har telefonnummer 40814932.

De kan også kontaktes på mail: helsestasjoner.asane@bergen.kommune.no

Skolelege på skolen er Deysi Hagen. Hun er tilstede på skolen mandager i partallsuker. 

Mer info om skolehelsetjenesten:

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/skole/grunnskole/skolehelsetjeneste-/skolehelsetjeneste

Barne- og familiehjelpen

Barne- og familiehjelpen er også en del av Barne- og familietjenesten i Bergen Kommune. Her møter man familieveiledere, psykologer og andre trygge voksne som har mye erfaring med å snakke med barn, ungdommer og deres foreldre. Dette er et lavterskeltilbud hvor foreldre og ungdom selv kan ta direkte kontakt. Barne- og familiehjelpen har ulike tilbud til barn, unge og deres familier.

Kontaktinformasjon til barne- og familiehjelpen i Arna og Åsane er: bfh1@bergen.kommune.no eller på tlf. 40 80 73 01 mellom kl. 08.00-15.00

Ulset helsestasjon kan også kontaktes på tlf. 55 56 70 80

For mer info om barne- og familiehjelpen se link under. 

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/barneog-familiehjelpen