Gå tilbake til:
Du er her:
Koronaviruset
Tjenester og tilbud er berørt av koronasituasjonen. Vi vurderer bemanningen daglig og forkorter eller avlyser enkeltoppdrag. Tjenester som er nødvendige for å opprettholde liv og helse prioriteres. Reduksjonen i tilbudet gjelder både for hjemmesykepleie og hjemmehjelpstjenester. Les mer

Kontakt

Besøksadresse:
Kringsjåveien 83
Vis større kart
E-post:
HjemmebaserteTjenester.Laksevagbergen.kommune.no
Telefon:
53033700 - fra kl. 08:00 til kl. 15:00
Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag er telefontiden fra kl. 08.00 - 12.00
Mer kontaktinfo

Om oss

Klikk her for å finne din gruppe i hjemmesykepleien

Hjemmebaserte tjenester yter nødvendig helsehjelp i form av hjemmesykepleie, for eksempel bistand til legemiddelhåndtering, personlig hygiene og sykepleiefaglige prosedyrer, oppfølgning av ernæring, demens- og kreftomsorg, samt omsorg ved livets slutt. I tillegg har vi hjemmehjelpstjeneste som kan gi hjelp eller opplæring med praktiske og personlige oppgaver.

Hva du konkret skal få bistand til vurderer vi i samarbeid med deg, med utgangspunkt i din søknad. Tjenestene tilrettelegges i samråd med deg og eventuelt dine pårørende, og vi tar hensyn til dine individuelle ønsker. Omfanget av hjelpen varieres etter din helsetilstand, slik at du kan fortsette å bo hjemme så lenge som mulig.

Hjemmebaserte tjenester er inndelt i underavdelinger med hjemmesykepleie og hjemmehjelp, med hver sin avdelingsleder som er ansvarlig for den daglige driften av tjenesten. Hjemmesykepleien har sykepleiere på alle vaktene og samarbeider med sykehus, sykehjem, fysio- og ergoterapeut, psykisk helse/rus, legevakt og fastleger.

Hjemmehjelpen arbeider dagtid fra mandag til fredag.

Innbyggerhjelp