Gå tilbake til:
Du er her:

Hop ungdomsskole

På Hop skole har vi samlet ca 385 flotte ungdommer i alderen 13-16 år. Vi jobber for at de tre årene her skal være gode og utviklende både mentalt og faglig. Vi drar i hop og går i hop så godt vi kan!

Våre 385 ungdommer er  fordelt på fire åttendeklasser, fem niendeklasser, fire tiendeklasser, en innføringsklasse og en avdeling for elever som trenger spesiell tilrettelegging. I tillegg har vi ca 80 ansatte bestående av renholdspersonale, kontorpersonale, morsmålslærere, ungdomsarbeidere, pedagoger og administrativt personale.

Hop skole ble bygget i 1959 og deler av skolen er en typisk sekstiåring. I 2005 ble der bygget en ny fløy med åpnere  læringsarenaer, kantine og spesialrom som musikkrom, kunst- og håndverksrom mm. I 2012 fikk skolen omsider ferdig nye lokaler til kroppsøvingsundervisninger etter å ha vært på lægd i 10 år. Baskethallen huser elever og barnehagebarn fram til klokken 16 og brukes av Hop basket m.fl på ettermiddagstid.

Hop oppveksttun har kantine med salg av mat og drikke til elevene. Denne er åpen hver dag i midttimen og noen andre pauser.  Maten som selges i kantinen er blant annet laget av elevene når de har mat- og helseundervisning. Siden matlagingen er en del av undervisningen, dukker det periodevis opp nye varmretter. Fredag er det kamp om tacobaguettene. Elevene har ikke tillatelse til å forlate skolens område i skoletiden og da blir kantinen et alternativ/supplement til matpakken.

I 2. etasje har vi bibliotek. Her finnes et stort utvalg av skjønnlitteratur og faglitteratur og her er også noen spill. Biblioteket er åpent daglig til studier og gruppearbeid i skoletiden og lekser  i påvente av fritidsaktiviteter o.a. etter skoletid.

Hop skole har sterkt fokus på det psykososial arbeidet og er sertifisert som Olweusskole. Vi vil at elevene skal ha det bra både med seg selv og hverandre.

Alle skolene i Bergen kommune følger Bergen kommunes satsing på skolen som er nedskrevet i planen Sammen for kvalitet - læring . Dette skal kvalitetssikre at alle elevene i kommunen får et så godt skoletilbud som mulig .

Gjeldende læreplaner  som beskriver kompetansene som skolen skal føre elevene fram mot finner dere her:  https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/

Høsten 2018 fikk alle eleven på 8. trinn egen chromebook til utlån. Dette er med på å øke den digitale kompetansen og åpner for en verden av uante muligheter. Høsten 2019 fikk også elevene på 9. og 10. trinn også chromebooks. Nettet er blitt bedre og vi øver oss på å ta i bruk det som finnes av digitale hjelpemidler der ute. Målet er å at vi alle skal få høy kompetanse på mange felt og bli god samfunnsborgere.