Hop ungdomsskole

På Hop ungdomsskole er det skoleåret 2023/2024 ca 420 ungdommer i alderen 13-16 år. Skolens mål er at elevenes tre år her hos oss, skal være gode og utviklende både personlig og faglig.

Våre 420 ungdommer er  fordelt på fem åttendeklasser, fire niendeklasser, fem tiendeklasser, to innføringsklasser og en avdeling for elever som trenger spesiell tilrettelegging. Vi er ca 75 ansatte bestående av renholdere, kontormedarbeider, morsmålslærere, ungdomsarbeidere, assistenter, lærere og ledelse. 

Hop ungdomsskole ble bygget i 1959 og deler av skolen er en typisk sekstiåring. I 2005 ble det bygget en ny fløy med åpnere  læringsareal, kantine og spesialrom for musikk, kunst- og håndverk med mer. I 2012 fikk skolen nye lokaler til kroppsøvingsundervisning. Baskethallen brukes av elevene til klokken 16 og på ettermiddagstid disponeres hallen til baskettrening i regi av Hop BBK.

Hop ungdomsskole har egen kantine for elevene. Denne er åpen hver dag i midttimen.  Maten som selges i kantinen, lages av elever som har undervisning i mat- og helse. Matlagingen er en del av opplæringen, og derfor kan det fra tid til annen dukke opp nye retter. Fredag er likevel “tacobaguettens” dag. Kantinen er et godt alternativ for elever som ikke har med matpakke på skolen.

Skolen har et bibliotek vi er spesielt stolte av! Her finnes et stort utvalg av skjønnlitteratur og faglitteratur og et stort utvalg av spill. Biblioteket er vanligvis åpent daglig til studier og gruppearbeid i skoletiden og enkelte dager til leksearbeid etter skoletid.

Hop ungdomsskole er opptatt av elevenes læringsmiljø. Skolen har derfor vært sertifisert Olweusskole sammenhengende siden 2014. Elevene skal ha det bra, både med seg selv og hverandre.

Gjeldende læreplaner finnes via denne lenken:  https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/

Alle elever på skolen har tilgang til egen Chromebook.