Gå tilbake til:
Du er her:
Denne delen av siden kan for øyeblikket ikke vises

Siste nytt

Ingen endringer i streikesituasjonen ved Hop ungdomsskole

Forsterket avdeling og innføringsklassen har undervisning som normalt. Enkeltklasser/-grupper følger alternative planer lagt ut under "Arbeidsplaner" på skolens nettside. Oppdateres i løpet av helgen.

Streiken rammer Hop fra og med tirsdag 13. september

Vi har fått varsel om at store deler av skolens pedagogiske personale tas ut i streik fra og med tirsdag 13. september. Dette vil berøre alle klasser og trinn, men med noen unntak.

Informasjon om søknad til VGS

Her finner dere presentasjonen fra foreldremøtet med lenkesamling.

Forskrift om ordensreglement for kommunale grunnskoler i Bergen kommune

Nytt ordensreglement er vedtatt for skolene i Bergen kommune. Regler som gjelder for Hop ungdomsskole spesielt, tas med når disse er blitt behandlet i samarbeidsutvalget (SU) før høstferien.

Matkort

Har du problemer med ditt "Matkort" for betaling i kantinen? Bruk denne lenken for spørsmål og henvendelser angående problemer med kortet:

Høstens foreldremøter

Det vil bli foreldremøter for alle gruppene på Hop ungdomsskole i uke 34.

Skolestart mandag 15. august

Nye elever på 8. trinn møter kl 08.30. Det samme gjør alle elever i innføringsklassen og i forsterket avdeling. Elever på 9. og 10. trinn møter kl 11.30. Velkommen til nytt skoleår!

Undersøkelse om Bybanens påvirkning - på nabolag og på barn og unge

TAG Arkitekter og SWECO skal undersøke hvordan Bybanen påvirker nabolag og hverdagen til barn og unge. For å få med de unges perspektiv, er elevene på Hop blant informantene som er valgt ut.

Vigilo kommunikasjonsmodul tas i bruk

Fra og med i dag, 9. juni, vil kommunikasjonsløsningen i Vigilo være skolens foretrukne kanal for kontakt med foreldre/foresatte og hjem. Skolen har sendt ut informasjonsbrev fra kommunen på epost.