RSS

Siste nytt

10.trinn 2023-2024 – søknad til videregående skole

Vi vil prøve å hjelpe elevene så godt vi kan. I faget utdanningsvalg blir elevene kjent med de ulike mulighetene de har. I tillegg til det vi gjør på skolen skjer det mer:

Ungdata-undersøkelsen 2024

I uke 7 gjennomfører skolen Ungdata-undersøkelsen 2024. Målet med undersøkelsen er å få oversikt over hvordan ungdom har det, og hva de driver med i fritiden.

Foreldremøter ved skolestart

Ved start av skoleåret, inviterer vi til foreldremøter på alle trinn og for alle klasser. Det blir først en fellesdel i gymsal/kantine før møtene fortsetter klassevis.

Nye 8. trinn - 8. trinn 23/24

Informasjon og valg for dere som skal BEGYNNE i 8. klasse.

Hvordan søke på videregående skole

Her er presentasjon fra foreldremøte 15.januar med viktig informasjon om videregående skole og søknadsprosessen.