Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Siste nytt

Undersøkelse om Bybanens påvirkning - på nabolag og på barn og unge

TAG Arkitekter og SWECO skal undersøke hvordan Bybanen påvirker nabolag og hverdagen til barn og unge. For å få med de unges perspektiv, er elevene på Hop blant informantene som er valgt ut.

Vigilo kommunikasjonsmodul tas i bruk

Fra og med i dag, 9. juni, vil kommunikasjonsløsningen i Vigilo være skolens foretrukne kanal for kontakt med foreldre/foresatte og hjem. Skolen har sendt ut informasjonsbrev fra kommunen på epost.

Valgfag og tilvalgsfag for 8.trinn 2022-2023

På ungdomsskolen får elevene lov til å velge hvilke fag de skal ha i noen timer hver uke. Fagene kalles tilvalgsfag og valgfag. Søknadsfrist 13.juni 2022.

Hopsdagen - 31. mai 2022

31. mai er dagen hvor dagens elever. kommende elever og foreldre samles på Hop skole. Det mingles og spises.

Valgfag 9.trinn 2022-2023

Vi har nå åpnet opp for at årets elever på åttendetrinn kan velge valgfag for neste skoleår.

Smittesituasjonen på Hop

De siste to ukene har i overkant av 50 elever på Hop fått påvist koronasmitte. Det har nå vært smittede elever i alle klasser. Skolen sender ikke lenger ut sms til hjemmene ved nye smittetilfeller.

Covid-19 i alle klasser på 9. trinn

Vi har nå en situasjon der samtlige klasser på trinnet har én eller flere elever med påvist smitte. Bruk av hurtigtester og å bli hjemme ved symptomer, bidrar til en viss kontroll med utviklingen.

Smitteutbrudd på 9. trinn

Foreløpig er dette begrenset til én klasse, men vi ber om at samtlige elever på skolen forholder seg til viktige grunnprinsipper for å hindre smittespredning:

Utlevering av selvtester

Selvtester kan hentes søndag 2. januar mellom kl 1700 og 2000 i skolens hall/aula. Husk munnbind! Vi ønsker alle en god og trygg nyttårsfeiring!