10.trinn 2023-2024 – søknad til videregående skole

Vi vil prøve å hjelpe elevene så godt vi kan. I faget utdanningsvalg blir elevene kjent med de ulike mulighetene de har. I tillegg til det vi gjør på skolen skjer det mer:

  • En hospiteringsdag på VGS etter søknad, gjennomføres i uke 44-46. Søkes her innen  28.september.
  • Infokveld om VGS for elever og foresatte på Hop - 24.januar 2024 kl.18.00-20.00 januar. Representanter for ni VGS -skoler i sentrum og søndre bydel kommer til Hop den kvelden.
  • Åpen dag på de videregående skolene i januar-februar 2024 elevene får lov å besøke en valgfri videregående skole i skoletiden. Foresatte kan normalt møte ettermiddag/kveld. Mer info kommer.
  • Søknadsfristen på VGS er 1.mars 2024 

Elevene søker selv via https://www.vigo.no/nyvigo/vigo

Normalt åpner portalen VIGO i begynnelsen av januar, men før den tid må elevene ha bestilt og gjort MinID aktiv. Se https://eid.difi.no/nb/id-porten/slik-skaffer-du-deg-elektronisk-id

Ta gjerne kontakt med rådgiver hvis dere lurer på noe

nils.skiple@bergen.kommune.no 

kontortlf.53 03 78 06