Foreldremøter ved skolestart

Ved start av skoleåret, inviterer vi til foreldremøter på alle trinn og for alle klasser. Det blir først en fellesdel i gymsal/kantine før møtene fortsetter klassevis.

8. trinn møter tirsdag 22. august kl 1830.
9. trinn møter onsdag 23. august kl 1830.
10. trinn møter torsdag 24. august kl 1830.

Det vil bli sendt ut program for fellesdelen av møtene, i Vigilo.

Velkommen!