Gå tilbake til:
Du er her:

Forskrift om ordensreglement for kommunale grunnskoler i Bergen kommune

Nytt ordensreglement er vedtatt for skolene i Bergen kommune. Regler som gjelder for Hop ungdomsskole spesielt, tas med når disse er blitt behandlet i samarbeidsutvalget (SU) før høstferien.