Gå tilbake til:
Du er her:

Søknad om sletting av fravær på vitnemål eller klage på karakterer

Ønskes det å søke om fratrekk av fravær gjelder dette: https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/skole/grunnskole/permisjon-og-fritak/soknad-om-sletting-av-fravar-pa-vitnemal

Vurderes det å klage på karakterer gjelder dette: 

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/skole/grunnskole/karakterer-og-evaluering/klage-pa-karakter

Husk å snakke med faglærer før det klages for å få eventuelle feil korrigert før klagebehandlingen starter.