Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

SFO

Informasjon om overgang til 2. trinn SFO skoleåret 2022/23:

Fra og med 1. august 2022 faktureres det ordinær pris for SFO-plass for elever som har vært med i prøveprosjekt «Gratis SFO 1. trinn» inneværende skoleår.

SFO-plass for skoleåret 2022/2023

Fra 1. juni 2022 er det mulig å søke SFO-plass for skoleåret 2022/2023.

Sfo-søknad for elever som skal begynne på 1.trinn høsten 2022

Søknadsportalen for å søke SFO-plass for 1. trinnselever høsten 2022 er ennå ikke åpnet