RSS

Om oss

Om oss

Kommunal allmennmedisinsk sengepost er et tilbud til pasienter som er utskrivningsklare fra sykehus eller pasienter med akutt eller forverring av sykdom som ikke klarer seg hjemme.

Kommunalt Palliativt Team

Teamet består av to leger i 50 prosent stilling og to sykepleiere i 100 og 75 prosent stilling. Teamet er organisert under Etat for sykehjem i Bergen kommune og er lokalisert i Helsehuset.