Om oss

Kontor for skjenkesaker er kommunens organ for behandling av saker etter alkohol- og serveringsloven. Dette omfatter blant annet søknader om skjenkebevilling og kontroll av bevillingshavere.

Kontrollvirksomhet

Målet med kontrollvirksomheten er å sikre at bevillingshaverne etterlever alkohollovens bestemmelser, og sikre likebehandling av bevillingshaverne.

I henhold til alkoholloven og dens forskrifter skal kommunen foreta kontroller med utøvelsen av salgs- og skjenkebevillinger i kommunen. Kontor for skjenkesaker administrerer kontrollordningen i Bergen kommune. Kontroller skal foretas så ofte som behovet tilsier, men minst en gang per år. 

Bevilling

Kontor for skjenkesaker har ansvaret for behandling av søknader om serverings-, skjenke- og salgsbevillinger i Bergen kommune i henhold til serverings- og alkoholloven. Vi har også ansvaret for gjennomføringen av kunnskapsprøven og etablererprøven. I tillegg har vi ansvar for kontroll av salgs- og skjenkesteder.

Midlertidige  bevillinger

Kontoret behandler søknader om ambulerende bevillinger (bevillinger gitt til et sluttet selskap) og bevillinger til en enkelt bestemt anledning (bevilling gitt til arrangement åpent for alle) samt søknader om utvidelse av skjenketid for enkelte anledninger. 

Bevillingsgebyr

Innehavere av permanente skjenke- og salgsbevillinger skal betale et årlig bevillingsgebyr som beregnes etter omsatt mengde alkoholholdig drikke. For andre typer bevillinger betales et engangsgebyr.

Forberedende saksbehandling

Kontoret foretar den forberedende saksbehandlingen i klagesaker før klagene oversendes statsforvalteren til endelig avgjørelse.

Alle tjenestene til Kontor for skjenkesaker finner du i innbyggerhjelpene.