Logo
Logo Kringlebotn
Bilde: Montag

Innskriving 1. trinn Kringlebotn skole 2024-2025

Vi gleder oss til å ta imot 1. trinnselevene som begynner her til høsten.

Informasjon og innskriving

For å forberede oss på å ta imot ditt barn trenger vi følgende informasjon fra deg:

  • Godkjenning på at vi kan kontakte barnets barnehage, PPT og helsestasjon for overføring av nødvendig informasjon.
  • Informasjon om barnets morsmål er noe annet enn norsk. Informer da om hvilket språk barnets førstespråk er.
  • Medisinske opplysninger som du mener vi på skolen trenger å vite (dette kan også være ulike matallergier/intoleranser).

Det er viktig at opplysningene du sender blir behandlet trygt og sikkert. Derfor ber vi deg om å benytte et digitalt innskrivningsskjema. Henvendelsen blir lagt direkte i vårt arkivsystem, og ditt og barnets personvern vil bli ivaretatt. Vi vil ikke at du sender oss disse opplysningene på epost. Følg lenken over for å komme til innskrivningsskjemaet. 

Datoen for førskoledag er:  

  • onsdag 5. juni 9.30 - 11.15
  • Mens elevene er i klasserommet samles foreldre til et kort foreldremøte. 

Søknadsportalen for å søke SFO åpner 15.04.24. Alle som søker får plass på SFO. Informasjon om søknad, plasstyper og priser finner du på denne innbyggerhjelpen. Det er gratis SFO - 12 timer pr. uke for alle barn fra 1. - 3. trinn.

Om du ikke allerede har lastet ned Vigilo- appen, anbefaler vi dere å gjøre dette.

Vi gleder oss til å bli kjent med dere!

Vennlig hilsen 

Kringlebotn skole