Bildet viser to skolebarn på skoleplassen

Første skoledag for elevene i grunnskolen i 2023 er torsdag 17. august. Barna starter på skolen det kalenderåret de fyller seks år. Alle som er folkeregistrerte i Bergen, får tilsendt vedtak om skoleplass fra skolen barnet hører til. I år sendes det også ut et forhåndsvarsel.

Første skoledag for elevene er torsdag 17. august 2023.

Barnetrinnet

2., 3. og 4. trinn møter klokken 08.30.
1., 5., 6. og 7. trinn møter klokken 11.30.

Ungdomstrinnet

8. trinn møter klokken 08.30
9. og 10. trinn møter klokken 11.30

Skolene kan selv bestemme andre klokkeslett, men skal da sørge for tilfredsstillende informasjon til elever og foreldre. Se også nettsiden til din skole for informasjon om skolestart. 

Finn din skole her 

Etter at barnet har mottatt vedtak om skoleplass på 1. trinn på en kommunal skole ønsker vi at foreldre melder inn relevante opplysninger om sitt barn til skolen.

For at opplysningene skal behandles på en sikker og trygg måte ber vi dere om å benytte skjemaet som ligger nederst. 

Hvis dere ikke har norsk personnummer (11-siffer), eller er bosatt utenfor Bergen kommune, kan dere ikke logge dere inn. Vi ber dere da kontakte skolen direkte på telefon, eller ved oppmøte. 

Foreldre kan søke om utsatt eller tidligere skolestart for sitt barn.  For begge søknadene må det foreligge en sakkyndig  vurdering fra PPT, og et skriftlig samtykke fra foreldrene. Les mer om vilkår og søknadsprosess

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om Personvernerklæring for elever

Innskrivingsskjema 1. klasse 2023/2024