hjerte
Bilde: pixabay

Om oss

Krisesenter for Bergen og omegn gir hjelp til personer som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og som har behov for rådgivning eller et trygt midlertidig botilbud.

Krisesenteret ligger sentralt i Bergen, og er et felles hjelpetilbud fra Bergen kommune og 18 andre kommuner i Vestland fylke.

Krisesentertilbudet er for alle som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Dette kan være vold eller trusler fra en tidligere eller nåværende ektefelle, samboer eller partner, fra medlemmer i familie og slekt, fra personer i samme husstand eller fra andre du har et nært forhold til.

Krisesenteret kan være et trygt sted å bo i en begrenset periode, når du trenger beskyttelse. Du trenger ikke å være i akutt krise for å få hjelp.

Du kan ringe krisesenteret for å få råd alle dager, døgnet rundt. Dersom du trenger å bo på krisesenteret for å få beskyttelse, må du ringe på forhånd og avtale en samtale.

Krisesenteret kan blant annet gi deg:

  • et midlertidig trygt botilbud for deg og dine barn
  • hjelp til å ta kontakt med lege, advokat, politi, NAV eller andre hjelpeinstanser
  • støtte
  • råd og veiledning
  • informasjon om rettigheter
  • tilbud om oppfølging etter opphold

Krisesenteret har en Facebookside der du finner mer informasjon.