Gå tilbake til:
Du er her:

Om Kulturetaten

Avdelingen har ansvar for en rekke av kommunens kulturtjenester og -tilbud.

Vår organisering

Kulturetaten er en del av Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling.

Innunder Kulturetaten finner du Barnas kulturhus, Bergen kulturskole, fire kulturkontor, og Team Aktivitet.

I tillegg har avdelingen et felles team for administrasjon og personal, og et eget informasjons- og markedsføringsteam. 

Kontaktinformasjon finner du her, med unntak av Barnas kulturhus og Bergen kulturskole.

Våre ansvarsområder

  • Kulturskoleundervisning for barn og unge
  • Utlån og forvaltning av kommunale kulturlokaler og øvingslokaler
  • Aktivitetstilbud og kulturtilbud for mange ulike målgrupper, med særlig vekt på barn og familie, ungdom, personer med utviklingshemming, og mennesker med psykiske helseplager.
  • Frivillig kulturliv i bydelene: veiledning, og samarbeid om ulike aktiviteter og arrangementer 
  • Lokale kulturpriser og ungdomspris

Du finner hele tjenestetilbudet under avdelingens Innbyggerhjelp.

Ser du etter en oversikt over aktiviteter og arrangementer innen kultur?  Gå til egen temaside.