Løvåsen sykehjem
Løvåsen sykehjem
Bilde: Birte Eliassen

Om oss

Løvåsen sykehjem ligger sentralt i Fyllingsdalen. Sykehjemmet har totalt 128 plasser, alle er langtidsplasser.

Løvåsen sykehjem ønsker å gi beboerne en trygg og verdig alderdom. Beboerne skal oppleve god livskvalitet, omsorg og trygghet i trivelige og hjemlige omgivelser. Dette skal kvalitetssikres gjennom brukermedvirkning, kompetente medarbeidere og kunnskapsbasert praksis.

Beliggenhet

Løvåsen sykehjem ligger i Fyllingsdalen bydel, cirka ti minutters kjøring med bil fra Bergen sentrum. Du kjører gjennom Løvstakktunnelen, gjennom første rundkjøring og videre til avkjørselen til høyre, Løvåsveien. Sykehjemmet har innkjørsel like etter veien  inn til X -Ekstra butikken. Du finner parkeringsplasser til høyre like etter innkjøring til sykehjemmet. Parkering er bare tillatt på oppmerket parkeringsfelt, og med godkjent parkeringskort. Gjestparkering for pårørende finnes også like ved hovedinngangen til sykehjemmet.

Det er gode bussforbindelser gjennom Fyllingsdalen, og du kan benytte de fleste av disse for å komme til sykehjemmet.

Bygning

Løvåsen sykehjem åpnet høsten 2006. Her er 15 boenheter med 8 eller 10 beboere. Der er anlagt sansehage med direkte utgang fra noen av boenhetene. Det er også utgang fra gangen i 2. og 3.etasje. Sykehjemmet har et “Stillerom” / kapell til ettertanke, gudstjenester og andakter. Sykehjemmet har frisørsalong, og behandlingsrom for fotterapi.

Aktiviteter 

Hver måned settes det opp et sosialt program for beboerne. Programmet finner man på oppslagsvegg ved resepsjonen, og på Facebook siden til sykehjemmet. Vi setter pris på at pårørende deltar på fellesarrangementer.

Hver tirsdag  er det Vaffel-café. Da selger de frivillige ved sykehjemmet kaffe og vafler i vestibylen fra kl. 16.00 til kl. 17.00. Dette er åpent for alle beboere med pårørende. 

Det er mulig for beboere/pårørende å leie lokaler når dager skal feires. Pårørende og beboere kan bestille rom og dekketøy til fødselsdager og andre anledninger.

BESØKSTID: Det er ikke en fast besøkstid, men vi ber om at det tas hensyn til måltidene og legger besøkene utenom disse tidene. Se oppslag i den enkelte avdeling for disse tider.

Bli frivillig!

Frivillighet er en viktig del av eldreomsorgen. Vi ser etter deg som har et par timer til overs i løpet av uken og som kunne tenke deg å gjøre noe hyggelig sammen med våre beboere. Vi trenger besøksvenner, turvenner, sykkelvenner eller hjelp til ulike arrangementer.

Ta kontakt med aktivitet- og frivillighetskoordinator Birte Eliassen på mail Birte.Eliassen@bergen.kommune.no for mer informasjon. 

Henvendelser

Resepsjonen er åpen mandag - fredag kl 08.00 - 15.00. Hovedtelefonnummeret  53 03 04 00 er betjent  alle dager. Men vi anmoder om at man tar direkte kontakt med bogruppene. Vi ber om at alle henvendelser på telefon kommer fortrinnsvis etter kl 10.00 om morgenen. Telefonnummer til bogruppene:

 • Bogruppe 2A 53 03 04 53
 • Bogruppe 2B 53 03 04 63
 • Bogruppe 2C 53 03 04 73
 • Bogruppe 2D 53 03 04 83
 • Bogruppe 3A 53 03 04 93
 • Bogruppe 3B 53 03 05 03
 • Bogruppe 3C 53 03 05 13
 • Bogruppe 3D 53 03 05 23
 • Bogruppe 4A 53 03 05 33
 • Bogruppe 4B 53 03 05 43
 • Bogruppe 4C 53 03 05 53
 • Bogruppe 4D 53 03 05 63
 • Bogruppe 5A 53 03 05 73
 • Bogruppe 5B 53 03 05 83
 • Bogruppe 5C 53 03 05 93