Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Google Maps - Besøksadresse: Lillehatten 3 Google Maps - Besøksadresse: Lillehatten 3
Besøksadresse:
Lillehatten 3
Vis større kart
Skriv til oss:
Kontaktskjema
Telefon:
53039000 - fra kl. 07:30 til kl. 15:00
Besøksadresse:
Lillehatten 3
Åpningstid:
07:30 - 16:30
SFO mobil: 1.tr:94522119, 2.tr:40912589, 3.-4.tr:40804711
Postadresse:
Postboks 7700
5020 BERGEN
Tilhører:
Etat for skole

Leder

Lill Presttun Hindenes

Telefon:
53039001 / 41454277
E-post:
Lill.Hindenesbergen.kommune.no

Ansatte

Aadland, Hilde

Renholder

Akdag, Siren Andersen

Elevassistent

Arnøy, Sol Beth

Undervisningsstilling
kontaktlærer
E-post:
Sol.Arnoybergen.kommune.no

Askvik, Henrik Østringen

Undervisningsstilling
E-post:
HenrikOstringen.Askvikbergen.kommune.no

Bøtun, Monica

Undervisningsstilling
kontaktlærer
E-post:
Monica.Botunbergen.kommune.no

Christiansen, Tonje Sofie Sundsbak

Undervisningsstilling
E-post:
Tonje.Christiansen2bergen.kommune.no

Dalen, Kine F.

Undervisningsstilling
kontaktlærer
E-post:
Kine.Dalenbergen.kommune.no

Emberland, Christine

Undervisningsstilling
kontaktlærer
E-post:
Christine.Emberlandbergen.kommune.no

Fjelltveit, Nina Britt

Elevassistent

Fjelltveit, Nina Britt

Assistent SFO

Grøsvik, Jorunn

Undervisningsstilling
kontaktlærer
E-post:
Jorunn.Grosvikbergen.kommune.no

Hansen, Rune

Avdelingsleder grunnskole
Avdelingsleder sfo
Telefon:
40802747
E-post:
Rune.Hansen2bergen.kommune.no

Heggøy, Aina K. H.

Undervisningsstilling
E-post:
AinaK.H.Heggoybergen.kommune.no

Hindenes, Lill Presttun

Rektor
Telefon:
53039001 / 41454277
E-post:
Lill.Hindenesbergen.kommune.no

Hjønnevåg, Bjørg-Karin

Gruppeleder SFO m/fagbr.

Hope, Siren

Led. renholder m/fagbrev
E-post:
Siren.Hopebergen.kommune.no

Johannessen, Siv

Undervisningsstilling
kontaktlærer
E-post:
Siv.Johannessen2bergen.kommune.no

Kaldestad, Elin

Undervisningsstilling
kontaktlærer
E-post:
Elin.Kaldestadbergen.kommune.no

Kristoffersen, Kristoffer

Undervisningsstilling
E-post:
Kristoffer.Kristoffersenbergen.kommune.no

Kristoffersen, Nina

Avdelingsleder grunnskole
Avdelingsleder 1.-4.trinn
E-post:
Nina.Kristoffersenbergen.kommune.no

Langeland, Anette

Undervisningsstilling
E-post:
Anette.Langelandbergen.kommune.no

Langeland, Benedikte

Undervisningsstilling
kontaktlærer
E-post:
Benedikte.Langelandbergen.kommune.no

Meyer, Jannicke Larsen

Undervisningsstilling
kontaktlærer
E-post:
Jannicke.Meyerbergen.kommune.no

Møllerstrøm, Renate

Konsulent
Konsulent
E-post:
Renate.Mollerstrombergen.kommune.no

Nesje, Anna Kristina Tveita

Undervisningsstilling
kontaktlærer
E-post:
Anna.Nesjebergen.kommune.no

Nygård, Randi Lavik

Undervisningsstilling
kontaktlærer
E-post:
Randi.Nygardbergen.kommune.no

Oppedal, Reidar

Undervisningsstilling
kontaktlærer
E-post:
Reidar.Oppedalbergen.kommune.no

Opskar, Mats Ruben

Undervisningsstilling
E-post:
MatsRuben.Opskarbergen.kommune.no

Pushpaseelan, Selestina

Renholder

Rokkones, Elisabeth Midtbø

Elevassistent

Rokkones, Elisabeth Midtbø

Assistent SFO

Røberg, Bente

Undervisningsstilling
kontaktlærer
E-post:
Bente.Robergbergen.kommune.no

Solheim, Berit Karin

Undervisningsstilling
kontaktlærer
E-post:
Berit.Solheimbergen.kommune.no

Steen, Gerlinde

Fagarbeider renhold

Steffensen, Raymond

Assistent

Steffensen, Raymond

Assistent

Stiansen, Cecilie Ragnhildstveit

Undervisningsstilling
E-post:
Cecilie.Stiansenbergen.kommune.no

Sævold, Ann-Christin

Elevassistent

Sævold, Ann-Christin

Assistent SFO

Tangen, Bjørn Erlend

Undervisningsstilling
E-post:
Bjorn.Tangenbergen.kommune.no

Tangenes, Marit

Undervisningsstilling
kontaktlærer
E-post:
Marit.Tangenesbergen.kommune.no

Thorsen, Vanessa

Barne- og ungdomsarb.

Winther - Sørensen, Patrick

Undervisningsstilling
E-post:
Patrick.Sorensen-wintherbergen.kommune.no

Åstveit, Henriette Mikkelsen

Undervisningsstilling
E-post:
HenrietteMikkelsen.Astveitbergen.kommune.no