RSS

SFO

Påmeldingsskjema langdager august 2023

Her finner dere påmeldingsskjema for langdagene som kommer i august 2023. Påmeldingsfrist er 30.07. Det er ikke frist for påmelding for barn fra kommende 1 trinn

Påmeldingsskjema langdager august 2023

Her finner dere påmeldingsskjema for langdagene som kommer i august 2023. Frist for påmelding er 30.07.23. Det er ikke frist for påmelding for barn fra kommende 1 trinn

Redusert foreldrebetaling 23/24

Her finner dere informasjon om redusert foreldrebetaling for skoleåret 2023/24

Påmelding langdager SFO juni 2023

Her er lenke til påmeldingsskjema for langdagene på SFO juni 2023. Frist for påmelding er torsdag 08.06.23

Søk om SFO plass for kommende 1 trinn

Nå er det åpnet for at foreldre og foresatte for kommende barn ved 1 trinn kan søke om SFO plass skoleåret 23/24. Pass på at dere søker for skoleåret 23/24, og at dere søker 1 trinns plass.

SFO plasser og priser

Her finner du oversikt over de ulike SFO plassene (også kalt modeller) og tilhørende priser

Ordensreglment Minde skole

Her finner du ordensreglement for Minde skole og SFO

Presentasjonsvideo

Her er en liten presentasjon av oss som skal jobbe med kommende første trinn på Minde skole og SFO fra august 21