Gå tilbake til:
Du er her:
Skolehelsetjenesten

VELKOMMEN TIL SKOLEHELSETJENESTEN VED MINDE SKOLE!

Skolehelsetjenesten er et gratistilbud til elever på skolen. Skolehelsetjenesten har kontor i 1. etg.

Telefon: 53036608                                                                                            

Kontaktinformasjon:                                                                                                                                       

Helsesykepleier: Elisabeth Gilleshammer                                                                    

Tilstede: Onsdag og fredag.

Skolelege:  Eirunn Saure                                                                                                                        

Tilstede: Onsdager i like uker

Kontakt oss på:

Telefon: 53036608/ evt. 55565160 (Solheimsviken helsestasjon)

Epost: elisabeth.gilleshammer@bergen.kommune.no

Foresatte, lærere og skolens ledelse er viktige samarbeidspartnere. Vi samarbeider også med, og kan ved behov henvise til spesialisthelsetjenesten og andre aktuelle instanser.   Skolehelsetjenestens arbeids- og ansvarsområder:  

·         Helseopplysning, undervisning og veiledning-individ og gruppe

·         Vaksinasjon

·         Samarbeid med foresatte, skolen og andre aktuelle instanser

·         Åpen dør-være tilgjengelig for elevene/foresatte.

·         Delta i skolens tverrfaglige team, som er skolens arena for tverrfaglig samarbeid.

·         Helsesøster og skolelege har taushetsplikt   

 

Program skoleåret 2021/22:

·         1. trinn: Helsesykepleier utfører hørsels-screening av barna

·         1. trinn: Elevene blir innkalt til en individuell skolestarthelseundersøkelse sammen med foresatte hos helsesøster og (skolelege). Synsundersøkelse ved behov – tema vold/grensesetting/rus, ellers ihht skolestartundersøkelsen i Helseprofil 0-20 år.

          2. trinn: Vaksinasjon (KOM 02) difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Redd Barnas undervisningsopplegg om seksuelle overgrep.

          3. trinn: Lengde/vekt. Undersøkelsen gjennomføres av helsesøster eller lege eller som et samarbeid   mellom disse.

·         5.trinn: Psykologisk Førstehjelp i klasse/grupper i samarbeid med lærer

·         6. trinn: Pubertetsundervisning i klasse/grupper

          Vaksine mot meslinger, røde hunder og kusma (MMR).

·         7. trinn: HPV vaksiner for både gutter og jenter

Nye elever skal få tilbud om ny elev samtale med helsesykepleier.