Informasjon om aktiviteter på Løvstakksiden

Det kommer jevnlig informasjon om aktiviteter som foregår på Løvstakksiden

Det kommer jevnlig informasjon om aktiviteter som foregår på Løvstakksiden.

Dette er i all hovedsak informasjon som vi videreformidler, for eksempel fra Ny-Krohnborg senter. 

Informasjonen legges under “Etter skoletid” i menyen til venstre.