Om oss

Mottaks- og oppfølgingssenteret er et tilbud til rusmiddelavhengige hvor de får hjelp til en bedre livssituasjonen gjennom å redusere fysiske, psykiske og sosiale skader som følge av rusmiddelbruken.

Dagavdelingen

Dagavdelingen er en møteplass mellom rusavhengige og hjelpeapparatet med noen aktiviteter. Dagavdelingen har åpent syv dager i uken.

Brukerrommet

Ved injisering og inhalasjon av rusmidler gir brukerrommets fasiliteter og personale hygieniske rammer, mer trygghet, raskere hjelp ved overdoser samt forebygging av infeksjoner og smitte. 

Tverrfaglig overdoseteam

Tverrfaglig overdoseteam er et ambulerende team som har bred helse- og sosialfaglig kompetanse og som gir hjelp og veiledning til deg som er i særlig risiko for overdoser.