Gå tilbake til:
Du er her:
Koronaviruset
Mange av kommunens tjenester og tilbud er stengt eller begrenset. Se oversikt

Kontakt

Om oss

Mobilisering for et bedre liv!

MO-senteret Gyldenpris skal bidra til at rusmiddelavhengige over 18 år får bedring av livssituasjonen.

Gjennom sosiale tjenester og helsetjenester arbeider MO-senteret for å redusere fysiske, psykiske og sosiale problemer som følge av rusbruken.

Tjenestene til MO-senteret skal være lett tilgjengelige, ha lav terskel for kontakt, være fleksible, ha fokus på muligheter og ta utgangspunkt i brukernes opplevelse av behov for hjelp.

Innbyggerhjelp