Kontakt

Om oss

Mottaks- og oppfølgingssenteret er et tilbud til rusmiddelavhengige hvor de får hjelp til en bedre livssituasjonen gjennom å redusere fysiske, psykiske og sosiale skader som følge av rusmiddelbruken.

Les mer om oss

Innbyggerhjelp