Gå tilbake til:
Du er her:
skolekort
Skolekort

Skoleskyss skoleåret 2020-21

Her finner dere viktig informasjon fra Skyss om skolekort skoleåret 2020/21.

- Ei ny skolekortløysning er under utvikling. Som følgje av dette vil elevane som allereie har skolekort, måtte nytte same kortet kommande skoleår.

Skyss vil berre produsere nye skolekort til elevar i 1. og 8. klasse, og skolane vil få tilsendt oblat med riktig skoleår som kan delast ut til elevane som framleis har innvilga rett på skoleskyss. Eleven sjølv ta vare på skysskortet over sommarferien. Nye elevar i andre trinn utanom 1. og 8 klasse, eller elevar som har fått endra adresse/skole, må tildelast ekstrakort ved skolestart.

Elevane kunne reise utan skolekort første skoledag i august, og alle sjåførar og kontrollørar skal vere informert om dette.

Fom august er det ikkje lenger behov for å validere skolekorta Kortlesarane på bussane skal avviklast, og det er derfor ikkje lenger behov for å validere skolekorta på skolereisa. Ved ein eventuell kontroll vil skolekorta fungere som eit visningskort, og vi oppfordrar alle elevane til å ta vare på skolekortet i sekken sin.


Meir informasjon om skoleskyss finn ein på www.skyss.no/skoleskyss. Spørsmål til Skyss kan rettast til skoleskyss@skyss.no eller på telefon 55 55 90 70.