Gå tilbake til:
Du er her:

Råd og utvalg

Informasjon fra skolens FAU

FAU er en forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre/foresatte som har barn på skolen, er medlemmer av Foreldrerådet.

Informasjon fra skolemiljøvalget og samarbeidsutvalget (SMU og SU)

Her kan du laste ned referat fra møter i samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget ved Nygårdslien skole skoleåret 2020-21:

Samarbeid om klassemiljøet!

Velkommen som klassekontakt skoleåret 2020-2021. En klassekontakt er en representant for foreldrene, valgt av og blant foreldre med barn i samme klasse.

Skal du arrangere 17. mai på Nygårdslien skole?

Denne siden er for de som skal arrangere 17.mai på Nygårdslien skole.