Gå tilbake til:
Du er her:

Siste nytt

Endelig, nå skjer det!

Dette har vi ventet på lenge, men nå er arbeidet i gang.

Siste nytt Covid-19 pr. november 2020

Her finner dere skolens oppdatering vedrørende situasjonen med smitteverntiltak, og en mulighet for at vi igjen må tilby hjemmeskole for enkelte trinn.

Harry Potter-fest på 7. trinn

Endelig var det tid for Harry Potter-fest, 7 måneder for sent.

Siste nytt Covid-19 pr. oktober - ny rutine ved Nygårdslien skole

Smittesituasjonen er fremdeles urovekkende i Bergen, og vi ber dere derfor om å lese oppdatert info. på www.bergen.kommune.no. Her på siden informerer vi om endrede rutiner for åpning av skoledagen.

Smittevern Covid-19 pr. september 2020

Bergen kommune har daglige oppdateringer vedr. smitteverntiltak på kommunalt nivå. Se www.bergen.kommune.no og temasiden Koronavirus. Skoler og SFO viderefører smitteverntiltak på gult nivå.

Nytt læreplanverk - Kunnskapsløftet 2020

Fra aug. 2020 er det innført nytt læreplanverk for grunnskolen. Planverket omhandler den nye overordnede delen, tidl. generell del fra K06 - og nye læreplaner i fag for grunnskolen og videreg.oppl.

Oppstart skoleåret 2020-2021 - informasjon til foresatte

Første skoledag for elevene er mandag 17. august 2020.

Informasjon til 1.tr. - skolestart man. 17. august

Velkommen til Nygårdslien skole, både elever og foresatte! Vi går nå inn i en spennende tid der barnehagebarna skal bli skoleelever, og fem- og seksåringer skal få en helt ny hverdag.

Nivåinndeling av smitteverntiltak gult nivå - pr. august 2020

Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge.

Skoleskyss skoleåret 2020-21

Her finner dere viktig informasjon fra Skyss om skolekort skoleåret 2020/21.