Gå tilbake til:
Du er her:

Siste nytt

Smittevern Covid-19 pr. september 2020

Bergen kommune har daglige oppdateringer vedr. smitteverntiltak på kommunalt nivå. Se www.bergen.kommune.no og temasiden Koronavirus. Skoler og SFO viderefører smitteverntiltak på gult nivå.

Nytt læreplanverk - Kunnskapsløftet 2020

Fra aug. 2020 er det innført nytt læreplanverk for grunnskolen. Planverket omhandler den nye overordnede delen, tidl. generell del fra K06 - og nye læreplaner i fag for grunnskolen og videreg.oppl.

Oppstart skoleåret 2020-2021 - informasjon til foresatte

Første skoledag for elevene er mandag 17. august 2020.

Informasjon til 1.tr. - skolestart man. 17. august

Velkommen til Nygårdslien skole, både elever og foresatte! Vi går nå inn i en spennende tid der barnehagebarna skal bli skoleelever, og fem- og seksåringer skal få en helt ny hverdag.

Nivåinndeling av smitteverntiltak gult nivå - pr. august 2020

Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge.

Skoleskyss skoleåret 2020-21

Her finner dere viktig informasjon fra Skyss om skolekort skoleåret 2020/21.

7 år på Nygårdslien skole!

Tusen takk for mange gode minner sammen med alle dere!

Sommerhilsen til elever og foresatte!

Vi vil takke elever og foresatte for tett og godt samarbeid gjennom skoleåret. En velfortjent sommerferie står for døren. Her kommer det en hilsen fra alle oss.

Aktiv i Bergen vest

Aktiv i Bergen Vest er et mangeårig samarbeid mellom en rekke aktører i Fyllingsdalen og Laksevåg. Også i år kan barn og unge velge mellom et stort utvalg aktiviteter.

Nygårdslien skole har normal åpningstid fra tirs. 9. juni - 08.30

Vi har de siste ukene hatt forskjøvet tidspunkt for oppmøte, men nå har Etat for skole bestemt at alle skoler og barnehager skal tilbake til normal åpningstid.