Skoletilbud for ukrainske barn

Ortun skole har ansvar for skoletilbud for ukrainske grunnskolelever som bor i akuttinnkvarteringshotell i Bergen kommune. Skoletilbudet ligger i Fana gymnas.

Besøksadresse: Statsminister Michelsens vei 53, 5230 Paradis

Tlf: 55 56 96 01

Mer informasjon finner du her:

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/ukraina-og-bergen/bistand-i-bergen/barnehage-og-skole/skoletilbud