RSS

Skolens planer

Ordensreglement

Her finner du Bergen kommunes felles ordensreglement for grunnskolen, med lokale tilleggsregler for Ortun skole.

Infohefte skoleåret 22-23

Her finner du infoheftet.