Om oss

Overgrepsmottaket på Bergen legevakt tar imot og gir bistand til personer fra 15 år som er utsatt for voldtekt, voldtektsforsøk eller andre seksuelle overgrep. Du når oss på telefon 55 55 99 50.

Tilbudet gjelder for alle fra og med fylte 15 år, og er uavhengig av om du melder saken til politiet. Du kan selv bestemme om du vil ta imot hele eller deler av tilbudet. 

Overgrepsmottaket i Bergen dekker kommunene i Helse Bergens opptaksområde. Se kart over opptaksområdet på Helse Bergen sine nettsider

Du finner mer informasjon om hva som skjer når du oppsøker overgrepsmottaket (som tidligere het Voldtektsmottaket), og hvilken hjelp du kan få på denne innbyggerhjelpen.