Om oss

Overgrepsmottaket ved Bergen legevakt tar imot og gir bistand til personer som er utsatt for voldtekt eller andre seksuelle overgrep.

Tilbudet gjelder både for kvinner og menn og er uavhengig av om saken meldes til politiet. Du kan selv bestemme om du vil ta imot hele tilbudet eller bare deler av det.

Du finner mer informasjon om hva som skjer når du oppsøker overgrepsmottaket (som tidligere het Voldtektsmottaket), og hvilken hjelp du kan få på denne innbyggerhjelpen.