Gå tilbake til:
Du er her:

Voldtektsmottaket har telefonnummer 55 55 99 50. Dersom du er utsatt for voldtekt eller andre seksuelle overgrep kan du få medisinsk undersøkelse, rettsmedisinsk dokumentasjon, kriserådgivning og annen nyttig hjelp samt oppfølging. Voldtektsmottaket er åpent alle dager, 24 timer i døgnet.

Medisinsk undersøkelse og informasjon

Du kan få medisinsk undersøkelse, behandling og oppfølging med hensyn til blant annet smittsomme sykdommer, graviditet og skader.

Støttesamtaler og kriserådgivning 

Erfaring viser at det er gunstig å ta imot profesjonell rådgivning når man har vært utsatt for overgrep. Voldtektsmottaket tilbyr psykososial støtte og kan henvise til videre behandling.

Kriserådgivningen er også et tilbud til dine nærmeste om du ønsker det.

Deltakelse i samtalegruppe 

Ønsker du å treffe andre med tilsvarende opplevelser kan Voldtektsmottaket formidle kontakt med selvhjelpsgrupper. 

Trygt overnattingssted 

Føler du deg utsatt der du bor, kan voldtektsmottaket formidle trygt overnattingssted i akuttfasen.

Rettsmedisinsk undersøkelse og innsamling av bevismateriale 

I tilfelle rettssak seinere er det viktig at det er gjort en rettsmedisinsk undersøkelse, helst rett etter overgrepet. Slike undersøkelser kan være DNA-prøver, tester for å avdekke eventuell neddoping og fotografering av skader du er påført.

Tilbudet ved Voldtektsmottaket er ikke avhengig av at du melder saken til politiet. Uansett hva du velger å gjøre, vil du få den samme behandling, hjelp og støtte hos oss.

Du kan selv bestemme om du vil ta imot hele tilbudet eller bare deler av det. Alle du møter har taushetsplikt. 

Kontakt med bistandsadvokat

Alle som har vært utsatt for seksuelle overgrep har rett til gratis advokathjelp. Det kan være vanskelig å anmelde, men advokaten vil hjelpe deg og informere om hva anmeldelse vil innebære. Dersom du bestemmer deg for å anmelde,kontakter voldtektsmottaket politiet. Du har rett til å ha med deg advokat eller en person du stoler på under avhøret.

Kriterier og vilkår

Akuttilbudet ved voldtektsmottaket gjelder personer som bor eller oppholder seg i Bergen eller andre kommuner som hører til Helse Bergen - klikk her for å se kart.

Voldtektsmottaket er et tilbud til både kvinner og menn fra fylte 15 år som har vært utsatt for seksuelle overgrep.

Barn under 15 år som har vært utsatt for seksuelle overgrep, vil få hjelp ved Barneklinikken, Haukeland universitetssjukehus, for nødvendig undersøkelse og hjelp. 

Livskrisehjelpen ved Bergen legevakt tilbyr videre kortere psykososial oppfølging.