Beviset på at di er sertifisert.
Rå skole - en dysleksivennlig skole

Informasjon om dysleksi, dyskalkuli og DLD

Rå skole ble i juni 2022 sertifisert som en dysleksivennlig skole. Vi jobber aktivt med å tilrettelegge undervisningen slik at elever med dysleksi, dyskalkuli og DLD skal få en bedre skolehverdag.